CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Lưỡng Minh

TRƯỜNG PTDT BT – THCS LƯỢNG MINH

Mã số thuế: 2901140990
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Xã Lươngk Minh, Xã Lưỡng Minh, Huyện Tương Dương, Nghệ An

UBND XÃ LƯỢNG MINH

Mã số thuế: 2901266168
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Xã Lượng Minh, Xã Lưỡng Minh, Huyện Tương Dương, Nghệ An