CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Lưu Kiền

UBND XÃ LƯU KIỀN

Mã số thuế: 2901109341
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Xã Lưu Kiền, Xã Lưu Kiền, Huyện Tương Dương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÁM NHUNG

Mã số thuế: 2901381266
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Khe Kiền, Xã Lưu Kiền, Huyện Tương Dương, Nghệ An