CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Nga My

TRƯỜNG MẦM NON XIÊNG MY

Mã số thuế: 2901138744
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Chon, xã Xiêng My, Xã Nga My, Huyện Tương Dương, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGA MY

Mã số thuế: 2901139843
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Pột, xã Nga My, Xã Nga My, Huyện Tương Dương, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON NGA MY

Mã số thuế: 2901139850
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Bay, xã Nga My, Xã Nga My, Huyện Tương Dương, Nghệ An

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ THCS NGA MY

Mã số thuế: 2901142807
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Bay, Xã Nga My, Huyện Tương Dương, Nghệ An

UBND XÃ NGA MY

Mã số thuế: 2901168072
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Xã Nga My, Xã Nga My, Huyện Tương Dương, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN THƯƠNG MẠI THÂN VINH

Mã số thuế: 2901622183
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Bay, Xã Nga My, Huyện Tương Dương, Nghệ An