CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Nhôn Mai

UBND XÃ NHÔN MAI

Mã số thuế: 2901141017
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Xã Nhôn Mai, Xã Nhôn Mai, Huyện Tương Dương, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUANG MINH TƯƠNG DƯƠNG

Mã số thuế: 2901959476
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Nhôn Mai, Xã Nhôn Mai, Huyện Tương Dương, Nghệ An