CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Tam Đình

UBND XÃ TAM ĐÌNH

Mã số thuế: 2901109302
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Xã Tam Đình, Xã Tam Đình, Huyện Tương Dương, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN ĐẠI NAM

Mã số thuế: 2901634647
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Quang Thịnh, Xã Tam Đình, Huyện Tương Dương, Nghệ An

HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ DU LỊCH HUỒI CỚ

Mã số thuế: 2901986818
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Ki ốt nhà ông Lô Xuân Hồng, xóm 1, bản Quang Phúc, Xã Tam Đình, Huyện Tương Dương, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ĐÌNH PHONG

Mã số thuế: 2902035438
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Đình Phong, Xã Tam Đình, Huyện Tương Dương, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ ĐŨA ANH KHOA

Mã số thuế: 2902039827
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Đình Tiến, Xã Tam Đình, Huyện Tương Dương, Nghệ An