CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Tam Hợp

UBND XÃ TAM HỢP

Mã số thuế: 2901109197
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Xã Tam Hợp, Xã Tam Hợp, Huyện Tương Dương, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC TAM HỢP

Mã số thuế: 2901838866
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Phà Lõm, Xã Tam Hợp, Huyện Tương Dương, Nghệ An

TỔNG ĐỘI THANH NIÊN XUNG PHONG 9 NGHỆ AN

Mã số thuế: 2902030084
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Huồi Sơn, Xã Tam Hợp, Huyện Tương Dương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH NAM THÀNH NGHỆ AN

Mã số thuế: 2902044457
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Phà Lỏm, Xã Tam Hợp, Huyện Tương Dương, Nghệ An