CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Tam Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN KHE BỐ

Mã số thuế: 2900750217
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Làng Mỏ Than, Xã Tam Quang, Huyện Tương Dương, Nghệ An

UBND XÃ TAM QUANG

Mã số thuế: 2901126668
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Xã Tam Quang, Xã Tam Quang, Huyện Tương Dương, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC TAM QUANG III

Mã số thuế: 2901138751
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bãi Sở, xã Tam Quang, Xã Tam Quang, Huyện Tương Dương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG MINH KHÁNH

Mã số thuế: 2901719629
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Khe Bố, Xã Tam Quang, Huyện Tương Dương, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI SẮC HUỆ

Mã số thuế: 2901802789
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Thôn Khe Bố, Xã Tam Quang, Huyện Tương Dương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SƠN HÀ NGHỆ AN – CHI NHÁNH TƯƠNG DƯƠNG

Mã số thuế: 2901793277-010
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Làng Khe Bố, Xã Tam Quang, Huyện Tương Dương, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN VÀNG BẠC ANH HOÀN

Mã số thuế: 2901951131
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: làng khe bố, Xã Tam Quang, Huyện Tương Dương, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ DV NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TAM QUANG

Mã số thuế: 2901956475
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Khe Bố, Xã Tam Quang, Huyện Tương Dương, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ BÃI SỞ

Mã số thuế: 2902035149
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Làng Bãi Sở, Xã Tam Quang, Huyện Tương Dương, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TAM BÔNG

Mã số thuế: 2902041696
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Khe Sàn Trên, bản Tam Bông, Xã Tam Quang, Huyện Tương Dương, Nghệ An