CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Tam Thái

UBND XÃ TAM THÁI

Mã số thuế: 2901109165
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Xã Tam Thái, Xã Tam Thái, Huyện Tương Dương, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU XUẤT NHẬP KHẨU THANH LUÂN

Mã số thuế: 2901615806
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Na Tổng, Xã Tam Thái, Huyện Tương Dương, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC MIỀN TRUNG

Mã số thuế: 2901948280
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Na Tổng, Xã Tam Thái, Huyện Tương Dương, Nghệ An

HTX NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ TƯƠNG DƯƠNG

Mã số thuế: 2901986857
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Ki ốt ông Lô Khăm Khơi, bản Cảnh Tráp, Xã Tam Thái, Huyện Tương Dương, Nghệ An

HTX NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ NA TỔNG

Mã số thuế: 2901986825
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Na Tổng, Xã Tam Thái, Huyện Tương Dương, Nghệ An