CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Xá Lượng

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ XÁ LƯỢNG

Mã số thuế: 2901109045
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Xã Xá Lượng, Xã Xá Lượng, Huyện Tương Dương, Nghệ An

UBND XÃ XÁ LƯỢNG

Mã số thuế: 2901133591
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Xã Xá Lượng, Xã Xá Lượng, Huyện Tương Dương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI TRƯỜNG VINH

Mã số thuế: 2901417667
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Xóm cửa rào 2, xã Xá Lượng, Xã Xá Lượng, Huyện Tương Dương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TIẾN ĐẠT NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901735606
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Thôn cửa rào 1, Xã Xá Lượng, Huyện Tương Dương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THÁI DƯƠNG

Mã số thuế: 2901898632
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Cửa Rào 1, Xã Xá Lượng, Huyện Tương Dương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC NHUNG

Mã số thuế: 2902041382
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Xóm Cửa Rào 2, Xã Xá Lượng, Huyện Tương Dương, Nghệ An