CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Xiêng My

CÔNG TY TNHH THANH PHƯỢNG

Mã số thuế: 2901293813
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Lê Thanh, bản Chon, Xã Xiêng My, Huyện Tương Dương, Nghệ An