CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Yên Na

CHI NHÁNH CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 2 – XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 2.08

Mã số thuế: 0500236821-012
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Bản Vẽ, Xã Yên Na, Huyện Tương Dương, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN NA

Mã số thuế: 2901108570
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Bón, Xã Yên Na, Huyện Tương Dương, Nghệ An

UBND XÃ YÊN NA

Mã số thuế: 2901126675
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Xã Yên Na, Xã Yên Na, Huyện Tương Dương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐỨC HIẾU

Mã số thuế: 2901276254
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Vẽ, Xã Yên Na, Huyện Tương Dương, Nghệ An