CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Yên Thắng

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ YÊN THẮNG

Mã số thuế: 2901108637
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Trung thắng, Xã Yên Thắng, Huyện Tương Dương, Nghệ An

UBND XÃ YÊN THẮNG

Mã số thuế: 2901135408
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Xã Yên Thắng, Xã Yên Thắng, Huyện Tương Dương, Nghệ An