CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Huyện Yên Thành

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ HẢI HÀ

Mã số thuế: 2900840421
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khách sạn Hải Hà, khối 3, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN ANTIMON VIỆT NAM

Mã số thuế: 2900871740
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HIẾU THÀNH

Mã số thuế: 2900905453
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Phan Chí Hiếu, khối 2, thị trấn Yên Thành, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRẠM KHUYẾN NÔNG HUYỆN YÊN THÀNH

Mã số thuế: 2901023609
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG BÌNH MINH VIỆT

Mã số thuế: 2901028910
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG TKT

Mã số thuế: 2901046691
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Khoái, khối 2, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU QUANG THẢO

Mã số thuế: 2901075815
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Phan Xuân Quang, khối 1, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP YÊN THÀNH

Mã số thuế: 2901084506
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN THÀNH

Mã số thuế: 2901107584
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN YÊN THÀNH

Mã số thuế: 2901110273
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

1 2 3 4 92