CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Huyện Yên Thành

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SH

Mã số thuế: 2901953587
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Tăng Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG NAM VINA

Mã số thuế: 2902042160
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thị Lan, xóm Trung Nam, Xã Đức Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HƯƠNG VINH

Mã số thuế: 2902039601
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: xóm Phú Xuân, Xã Đô Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI TÂN VĨNH PHÁT

Mã số thuế: 2902043774
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Tân Đức, Xã Tân Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAÊI VA XUÂT NHÂÊP KHÂU THAI GIA KHANG

Mã số thuế: 2901897413
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xom 2, Xã Lý Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH XĂNG DẦU NGHỆ AN

Mã số thuế: 2902016322
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Tăng Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HIẾU TỊCH

Mã số thuế: 2902056131
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Thị Tứ, Xã Đức Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

1 90 91 92