CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Bắc Thành

UBND XÃ BẮC THÀNH

Mã số thuế: 2900641384
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: xã Bắc Thành, Xã Bắc Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG THCS BẮC THÀNH

Mã số thuế: 2901102272
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Bắc Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON BẮC THÀNH

Mã số thuế: 2901113355
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Bắc Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG THPT YÊN THÀNH 2

Mã số thuế: 2901130336
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Bắc Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ANH QUANG

Mã số thuế: 2901250834
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Bắc Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG ANH TÀI

Mã số thuế: 2901554127
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Bắc Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH BẢO VỆ THỰC VẬT HUYỆN YÊN THÀNH

Mã số thuế: 2901752979
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Bắc Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC BẮC THÀNH

Mã số thuế: 2901783430
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: xóm 5 Bắc Thành, Xã Bắc Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BẮC THÀNH

Mã số thuế: 2901790660
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Bắc Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH QUÂN OANH

Mã số thuế: 2901863855
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Bắc Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

1 2