CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Bảo Thành

UBND XÃ BẢO THÀNH

Mã số thuế: 2900609366
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 9, Xã Bảo Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG THPT NAM YÊN THÀNH

Mã số thuế: 2901111044
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 10, Xã Bảo Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON BẢO THÀNH

Mã số thuế: 2901112104
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Bảo Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG THCS BẢO THÀNH

Mã số thuế: 2901116701
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Bảo Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC BẢO THÀNH

Mã số thuế: 2901116691
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Bảo Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN VÀNG BẠC PHÚC NHIÊN

Mã số thuế: 2901365761
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Trần Văn Phúc, xóm 10 Tây, Xã Bảo Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU DŨNG AN

Mã số thuế: 2901372769
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 10, Xã Bảo Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DUNG QUY

Mã số thuế: 2901496676
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 9, Xã Bảo Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BẢO THÀNH

Mã số thuế: 2901531391
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Đức xóm 10, Xã Bảo Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN DỊCH VỤ CẦM ĐỒ DUY HẠNH

Mã số thuế: 2901537756
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Duy Hạnh, xóm 10, Xã Bảo Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

1 2 3 4