CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Công Thành

DOANH NGHIỆP TN VÀNG BẠC TÁM NHÂM

Mã số thuế: 2900406856
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Vĩnh Tám, xóm Ngã Tư, Xã Công Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MẠNH CƯỜNG

Mã số thuế: 2900604470
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Cường, Xã Công Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

UBND XÃ CÔNG THÀNH

Mã số thuế: 2900606710
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Ngọc Hạ, Xã Công Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

HTX NN QUYẾT TIẾN

Mã số thuế: 2901001972
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Ngọc Thượng, Xã Công Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG THCS CÔNG THÀNH

Mã số thuế: 2901106453
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xã Công Thành, Xã Công Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC CÔNG THÀNH 2

Mã số thuế: 2901107136
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 9, Xã Công Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH KHÁM VÀ CHỮA BỆNH MINH NGỌC

Mã số thuế: 2901107961
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Hồ Phi Đường, xóm Ngọc Thượng, xã Công Thành, Xã Công Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON CÔNG THÀNH

Mã số thuế: 2901111083
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Bùi Bùi, Xã Công Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC CÔNG THÀNH 1

Mã số thuế: 2901111069
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Ngọc Hạ, Xã Công Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÂN THỐNG

Mã số thuế: 2901570016
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm ngã 4, Xã Công Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

1 2 3