CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Đại Thành

UBND XÃ ĐẠI THÀNH

Mã số thuế: 2900606502
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Đại Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON ĐẠI THÀNH

Mã số thuế: 2901114969
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Đại Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠI THÀNH

Mã số thuế: 2901118392
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Đại Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐÔNG HOÀNG PHÁT

Mã số thuế: 2901807201
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Đại Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DƯƠNG MINH ĐỨC

Mã số thuế: 2901834893
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Đại Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP XÃ ĐẠI THÀNH

Mã số thuế: 2901893320
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Đại Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QH NGHỆ AN

Mã số thuế: 2902000072
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Đại Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An