CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Đô Thành

UBND XÃ ĐÔ THÀNH

Mã số thuế: 2900606439
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Kim Chi, Xã Đô Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÂM BẢY

Mã số thuế: 2900252028
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Ngà ông Lâm, xóm Vách Bắc, Xã Đô Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HUY HOÀNG

Mã số thuế: 2900765693
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Vũ Văn Huy, thị tứ Vách Bắc, Xã Đô Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH NGỌC CÀNH

Mã số thuế: 2900780388
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Võ Văn Cành, xóm Gia Mỹ, Xã Đô Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TÂN PHÚ

Mã số thuế: 2900766841
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Tầng 2, nhà ông Bùi Chí Linh, thị tứ Vách Bắc, Xã Đô Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 ĐÔ THÀNH

Mã số thuế: 2901112062
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Bắc Vực, Xã Đô Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG THCS ĐÔ THÀNH

Mã số thuế: 2901111968
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Kim Chi, Xã Đô Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 ĐÔ THÀNH

Mã số thuế: 2901111975
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Kim Chi, Xã Đô Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON ĐÔ THÀNH

Mã số thuế: 2901121797
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xã Đô Thành, Xã Đô Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRẠM TN VÀ SX GIỐNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI YÊN THÀNH

Mã số thuế: 2901228148
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Đô Thành, Xã Đô Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

1 2 3 5