CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Đồng Thành

CÔNG TY TNHH KỲ SƠN

Mã số thuế: 2900435053
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Đoàn Công Tuyên, xóm Vũ Kỳ, Xã Đồng Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐÔNG THÀNH

Mã số thuế: 2900577756
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Đức, xóm Đồng Hoa, Xã Đồng Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐƯỜNG THÀNH

Mã số thuế: 2900596484
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Đại Đường, Xã Đồng Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THÀNH NAM

Mã số thuế: 2900596974
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Nam, Xóm Đồng Nhân, Xã Đồng Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

UBND XÃ ĐỒNG THÀNH

Mã số thuế: 2900606485
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Đồng Phú, Xã Đồng Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN KIM ĐỒNG

Mã số thuế: 2900606904
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Tùng, xóm Đồng Long, Xã Đồng Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THIÊN LỘC VINH

Mã số thuế: 2900815369
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Đồng Phú, Xã Đồng Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG THÀNH

Mã số thuế: 2901102434
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Đồng Hoa, Xã Đồng Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG THCS ĐỒNG THÀNH

Mã số thuế: 2901111485
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Đồng Phú, Xã Đồng Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON XÃ ĐỒNG THÀNH

Mã số thuế: 2901121980
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Đồng Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

1 2 3 4