CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Đức Thành

UBND XÃ ĐỨC THÀNH

Mã số thuế: 2900609373
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: UBND xã Đức Thành, Xã Đức Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG THÀNH SƠN

Mã số thuế: 2900757621
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Hà Thanh Bình, xóm Trung Nam, Xã Đức Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG THCS ĐỨC THÀNH

Mã số thuế: 2901106238
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xã Đức Thành, Xã Đức Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG HOÀNG HƯNG

Mã số thuế: 2901120793
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Chợ Sàng, Xã Đức Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC THÀNH

Mã số thuế: 2901123089
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xã Đức Thành, Xã Đức Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC THÀNH

Mã số thuế: 2901123096
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xã Đức Thành, Xã Đức Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐỨC THÀNH

Mã số thuế: 2901287753
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Bính, xóm Phúc Thọ, Xã Đức Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TRUNG THÀNH VINA

Mã số thuế: 2901407186
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Trung Nam, Xã Đức Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG & VẬN TẢI ĐỨC THÀNH

Mã số thuế: 2901663140
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Bắc Sơn, Xã Đức Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐỨC SƠN NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901763882
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm chợ, Xã Đức Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

1 2 3