CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Hậu Thành

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÁP THIÊN LONG

Mã số thuế: 2900557069
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Chợ Mõ, Xã Hậu Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HOÀNH SƠN

Mã số thuế: 2900606781
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Hậu Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP ĐỨC HẬU

Mã số thuế: 2901000538
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Chợ Mõ, Xã Hậu Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC HẬU THÀNH

Mã số thuế: 2901103967
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Trung Nam, Xã Hậu Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG THCS HẬU THÀNH

Mã số thuế: 2901111943
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Chợ Mõ, Xã Hậu Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON HẬU THÀNH

Mã số thuế: 2901120296
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Chợ Mõ, Xã Hậu Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐỨC PHÚC

Mã số thuế: 2901210493
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Trung Nam, Xã Hậu Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH NƯỚC KHOÁNG KIM QUANG

Mã số thuế: 2901573112
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Hậu Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN CẦM ĐỒ HÒA HỢP

Mã số thuế: 2901618797
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Chợ Mọ, Xã Hậu Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC ANH QUỐC THÁI

Mã số thuế: 2901795429
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Chợ Mọ, Xã Hậu Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

1 2