CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Hoa Thành

UBND XÃ HOATHÀNH

Mã số thuế: 2900606580
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: xã HoaThành, Xã Hoa Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HÀ SƠN

Mã số thuế: 2900661052
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Trọng Hà, xóm 2, Xã Hoa Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

HTX NN HOA THÀNH

Mã số thuế: 2901000591
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Hoa Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN THỊNH HÙNG

Mã số thuế: 2901014442
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Cao Xuân Thịnh, xóm 4, Xã Hoa Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC HOA THÀNH

Mã số thuế: 2901111703
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Hoa Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON HOA THÀNH

Mã số thuế: 2901113362
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Hoa Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG CUNG HUỀ

Mã số thuế: 2901141225
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Phan Tất Cung, xóm 4, Xã Hoa Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOA THÀNH TẠI YÊN THÀNH NGHỆ AN

Mã số thuế: 0305774801-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Hoa Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BẢO GIANG

Mã số thuế: 2901419304
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Công Lương, xóm 4, Xã Hoa Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ANH TRÂM YÊN THÀNH

Mã số thuế: 2901448506
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Hoa Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

1 2 3 5