CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Hợp Thành

CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VIỆT PHÁT

Mã số thuế: 2900416004
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Vĩnh Hoà, Xã Hợp Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HƯNG PHÁT

Mã số thuế: 2900502711
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: xóm hợp tiến, Xã Hợp Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN QUANG LAN

Mã số thuế: 2900409102
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Quang, đội 5, Xã Hợp Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

UBND XÃ HỢP THÀNH

Mã số thuế: 2900606767
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Lý Nhân, Xã Hợp Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CHÂU AN

Mã số thuế: 2900735579
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Hải, xóm 11, Xã Hợp Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CHÍNH PHONG

Mã số thuế: 2900884852
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Đội 11, đường Quốc Lộ 7B, Xã Hợp Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRỌNG

Mã số thuế: 2900888818
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Vũ Chí Công, xóm 4, xã Hợp Thành, Xã Hợp Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỢP THÀNH

Mã số thuế: 2901110354
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Chùa, Xã Hợp Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG THCS HỢP THÀNH

Mã số thuế: 2901111654
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 11, Xã Hợp Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON HỢP THÀNH

Mã số thuế: 2901123762
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Lý Nhân, Xã Hợp Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

1 2 3 5