CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Hùng Thành

TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG THÀNH

Mã số thuế: 2901107129
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xã Hùng Thành, Xã Hùng Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG THCS HÙNG THÀNH

Mã số thuế: 2901111439
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Kim Thành, Xã Hùng Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON HÙNG THÀNH

Mã số thuế: 2901113387
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Kim Thành, Xã Hùng Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG HƯỜNG

Mã số thuế: 2901288997
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Hoàng, xóm Sơn Thành, Xã Hùng Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN NGHĨA NHẬT

Mã số thuế: 2901297303
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Hùng Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH KIM THÀNH PHÁC

Mã số thuế: 2901636309
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Kim Thành, Xã Hùng Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH DU LỊCH HOÀNH SƠN

Mã số thuế: 2901639797
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Hùng Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN TUẤN HẰNG PHÚC

Mã số thuế: 2901792234
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Hùng Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH CẦM ĐỒ THIÊN TRANG

Mã số thuế: 2901838626
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Hùng Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP THÀNH THƠM

Mã số thuế: 2901907598
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Kim Thành, Xã Hùng Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

1 2