CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Khánh Thành

UBND XÃ KHÁNH THÀNH

Mã số thuế: 2900606703
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Đông Phú, Xã Khánh Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON KHÁNH THÀNH

Mã số thuế: 2901123071
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Phú Văn, Xã Khánh Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG PTCS KHÁNH THÀNH

Mã số thuế: 2901125343
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khánh Thành, Xã Khánh Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN HỮU HOÀNG

Mã số thuế: 2901274867
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Tiến Khánh, Xã Khánh Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VŨ GIANG

Mã số thuế: 2901294091
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Phú Thành, Xã Khánh Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 71 NHÀ NGHỈ

Mã số thuế: 2901673565
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Khánh Hòa, Xã Khánh Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN CẦM ĐỒ HẰNG KHAI

Mã số thuế: 2901682376
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Phú Tập, Xã Khánh Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG QUANG ĐỒNG

Mã số thuế: 2901693917
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Phú An, Xã Khánh Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN PHÙNG KHIÊM

Mã số thuế: 2901707648
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Khánh Hòa, Xã Khánh Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN CẦM ĐỒ CHÂU ĐẠO

Mã số thuế: 2901728937
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Phú Tập, Xã Khánh Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

1 2