CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Kim Thành

UBND XÃ KIM THÀNH

Mã số thuế: 2900606742
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: UBND xã Kim Thành, Xã Kim Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON KIM THÀNH

Mã số thuế: 2901114077
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Đồng Bản, Xã Kim Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN XĂNG DẦU THƯ NGHĨA

Mã số thuế: 2901357922
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 2, Hồng Liên, Xã Kim Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI TÍN

Mã số thuế: 2901536086
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Đồng Bản, Xã Kim Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRỌNG HẰNG

Mã số thuế: 2901622377
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Ngọc Liên, Xã Kim Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG LAN KIM THÀNH

Mã số thuế: 2901783617
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Ngọc Liên, Xã Kim Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THUÂÊN THUY KIM THANH

Mã số thuế: 2901785967
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Ngọc Liên, Xã Kim Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH LOAN CHUNG

Mã số thuế: 2901894187
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Ngọc Liên, Xã Kim Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÁI NAM ĐỨC

Mã số thuế: 2901956637
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Xóm Hồng Liên, Xã Kim Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRẦN NHẠ

Mã số thuế: 2902015840
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Hồng Liên, Xã Kim Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An