CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Liên Thành

UBND XÃ LIÊN THÀNH

Mã số thuế: 2900609359
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: xã Liên Thành, Xã Liên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN THUÝ MẦU

Mã số thuế: 2900825776
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thị Mầu, xóm 3, Xã Liên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN THÀNH

Mã số thuế: 2901115271
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Liên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON LIÊN THÀNH

Mã số thuế: 2901123177
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Liên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG THCS LIÊN – LÝ

Mã số thuế: 2901124131
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Liên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH LIÊN CÔNG

Mã số thuế: 2901229631
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 3 Cầu Thông, Xã Liên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÁI HOÀNG

Mã số thuế: 2901232313
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: xóm Cầu Thông, Xã Liên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ HOÀNG LÂM

Mã số thuế: 2901378023
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Cầu Thông, Xã Liên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÁI TIẾN THÀNH

Mã số thuế: 2901534794
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Tiến xóm 10, Xã Liên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC THUẬN

Mã số thuế: 2901604988
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Liên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

1 2 3