CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Long Thành

UBND XÃ LONG THÀNH

Mã số thuế: 2900606608
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Giáp Bổn, Xã Long Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 LONG THÀNH

Mã số thuế: 2901112418
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Giáp Ngói, Xã Long Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON LONG THÀNH

Mã số thuế: 2901117247
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Giáp Ngói, Xã Long Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG THCS HOÀNG TÁ THỐN

Mã số thuế: 2901123522
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Giáp Bổn, Xã Long Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NT JCOM SBTK

Mã số thuế: 2901268359
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Thôn Tây Yên, đường Trung Long, Xã Long Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SƠN THÀNH LONG

Mã số thuế: 2901380713
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Nam Sơn, Xã Long Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BẮC THÁI BÌNH DƯƠNG

Mã số thuế: 2901572736
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Thái Văn Tịnh, xóm Văn Trai, Xã Long Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIÊN CƯỜNG LONG THÀNH

Mã số thuế: 2901639099
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Đông Yên, Xã Long Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐTM

Mã số thuế: 2901741631
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Đặng Trọng Mùi, xóm Tây Yên, Xã Long Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CẦM ĐỒ TIẾN LỢI

Mã số thuế: 2901783335
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Long Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

1 2 3