CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Mã Thành

UBND XÃ MÃ THÀNH

Mã số thuế: 2900641391
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: xã Mã Thành, Xã Mã Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 MÃ THÀNH

Mã số thuế: 2901102265
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Đồng Bàn 2, Xã Mã Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG THCS MÃ THÀNH

Mã số thuế: 2901111767
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Đồng Bàu, Xã Mã Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON MÃ THÀNH

Mã số thuế: 2901129122
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Đình, Xã Mã Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH CẦU DUNG

Mã số thuế: 2901221939
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Cầu, xóm Đình, Xã Mã Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀI SƠN NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901413831
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 2, Đồng Bàu, Xã Mã Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VẬN TẢI THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TÂM ĐỨC

Mã số thuế: 2901607749
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Tâm, xóm 1, Xã Mã Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN PHÚC

Mã số thuế: 2901764533
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Đình, Xã Mã Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HOÀNG TẤN PHÁT

Mã số thuế: 2901848977
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Mã Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN NGUYỄN THỊ NAM

Mã số thuế: 2901902254
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Đội 1, Xã Mã Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

1 2