CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Minh Thành

DOANH NGHIỆP TN XĂNG DẦU PHÚC NGA

Mã số thuế: 2900651495
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Phan Phúc Nga, xóm 6, Xã Minh Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH DANH NHUNG

Mã số thuế: 2900906697
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm mới, Xã Minh Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH THÀNH

Mã số thuế: 2901102297
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xã Minh Thành, Xã Minh Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG THCS ĐẠI MINH

Mã số thuế: 2901107545
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 10, Xã Minh Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON MINH THÀNH

Mã số thuế: 2901123057
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Minh Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÝ THANH

Mã số thuế: 2901275155
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Thôn Thị Tứ, đường Minh Lý, Xã Minh Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY CP LÂM SẢN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI YÊN THÀNH

Mã số thuế: 2901495760
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Đặng Ngọc Trung, xóm Tân Thịnh, Xã Minh Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỨC CHÍ HẢI

Mã số thuế: 2901539432
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Minh Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CAO TIẾN TRIỂN

Mã số thuế: 2901720575
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Minh Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG MẠNH THÁI

Mã số thuế: 2901728944
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Phạm Văn Bộ, xóm 5, Xã Minh Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

1 2