CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Mỹ Thành

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU MT TÂM ĐỨC

Mã số thuế: 2900495302
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Mậu, Xã Mỹ Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

UBND XÃ MỸ THÀNH

Mã số thuế: 2900606397
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Lô, Xã Mỹ Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG THCS MỸ THÀNH

Mã số thuế: 2901107111
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Lô, Xã Mỹ Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ THÀNH

Mã số thuế: 2901111051
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Mỹ Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON MỸ THÀNH

Mã số thuế: 2901121807
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Mỹ Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN CÔNG DƯƠNG

Mã số thuế: 2901347586
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Công Dương, xóm 8, Xã Mỹ Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PHÚC NGUYÊN

Mã số thuế: 2901758057
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Đình Nguyên, xóm 5, Xã Mỹ Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HLTT

Mã số thuế: 2901826772
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Trần Văn Hà, xóm 8, Xã Mỹ Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NAM QUY HẢI GIANG

Mã số thuế: 2901834572
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 13, Xã Mỹ Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN CẦM ĐỒ DẦN SEN

Mã số thuế: 2901872352
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Mỹ Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

1 2