CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Nam Thành

DOANH NGHIỆP TN TRẦN HỮU THẮNG

Mã số thuế: 2900567998
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Thắng, xóm 8, Xã Nam Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

UBND XÃ NAM THÀNH

Mã số thuế: 2900606686
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Trần Phú, Xã Nam Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG THCS NAM THÀNH

Mã số thuế: 2901102466
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xã Nam Thành, Xã Nam Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM THÀNH

Mã số thuế: 2901111012
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Trần Phú, Xã Nam Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂY NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901141881
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Thọ Tràng, xóm Lộc Thành, Xã Nam Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH TRUNG

Mã số thuế: 2901360675
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Trần Phú, Xã Nam Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN THÁI NGUYÊN NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901369981
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Thái Văn Nguyên, xóm Trần Phú, Xã Nam Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN DỊCH VỤ CẦM ĐỒ HIỀN QUÂN

Mã số thuế: 2901444212
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Trần Bá Quân, đường 583, Xã Nam Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN CHUYÊN CẨU VÀ VẬN TẢI HOÀNG BẢO

Mã số thuế: 2901565922
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối Đường Quan 538, Xã Nam Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NAM BẮC

Mã số thuế: 2901636997
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Hợp Thành, Xã Nam Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

1 2 3