CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Nhân Thành

UBND XÃ NHÂNTHÀNH

Mã số thuế: 2900606559
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Nhân Tiến, Xã Nhân Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG NHÂN THẮNG

Mã số thuế: 2900791319
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Thắng, xóm 3, Xã Nhân Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN THÀNH

Mã số thuế: 2901102593
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Thọ Vinh, Xã Nhân Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG THCS NHÂN THÀNH

Mã số thuế: 2901111460
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Xuân Thọ, Xã Nhân Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON NHÂN THÀNH

Mã số thuế: 2901123064
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Nhân Cao, Xã Nhân Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG BẮC AN

Mã số thuế: 2901175778
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Hùng, xóm Nhân Cao, Xã Nhân Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG 55 GP

Mã số thuế: 2901250792
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Đặng Văn Tùng, xóm Phú Điền, Xã Nhân Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN YẾN TRÂM

Mã số thuế: 2901378168
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Nhân Cao, Xã Nhân Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐÌNH HÀ

Mã số thuế: 2901863615
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Hồng Lĩnh, Xã Nhân Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN DỊCH VỤ CẦM ĐỒ GIANG DŨNG

Mã số thuế: 2901891595
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Nhân Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

1 2