CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Phúc Thành

CÔNG TY TNHH VŨ KỲ

Mã số thuế: 2900413959
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Kỳ Sơn, Xã Phúc Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THIỆN ĐÔNG PHÚC DIỆU

Mã số thuế: 2900548219
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Hài, đội 18, Xã Phúc Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

UBND XÃ PHÚC THÀNH

Mã số thuế: 2900606492
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Phúc Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TRUNG ĐOÀN

Mã số thuế: 2900696400
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Trần Văn Quế, xóm Trung Nam A, xã Phúc Thành, Xã Phúc Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC THÀNH

Mã số thuế: 2901102868
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Yên Bang, Xã Phúc Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON PHÚC THÀNH

Mã số thuế: 2901111407
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xã Phúc Thành, Xã Phúc Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG THCS PHÚC THÀNH

Mã số thuế: 2901116532
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Yên Bang, Xã Phúc Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH THƯ

Mã số thuế: 2901135542
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà bà Lê Thị Thư, Xóm 13, Xã Phúc Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC LỢI HOA

Mã số thuế: 2901450470
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Trung Nam B, Xã Phúc Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN DỊCH VỤ CẦM ĐỒ NGỌC HIỀN

Mã số thuế: 2901574123
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Phạm Văn Ngọc, Xóm 15, Xã Phúc Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

1 2 3