CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Quang Thành

TRƯỜNG THCS QUANG THÀNH

Mã số thuế: 2901120754
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Quang Long, Xã Quang Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG THÀNH

Mã số thuế: 2901124967
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Sơn Thành, Xã Quang Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON QUANG THÀNH

Mã số thuế: 2901128672
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Trung Bắc, Xã Quang Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG THPT YÊN THÀNH 3

Mã số thuế: 2901132774
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Quang Long, Xã Quang Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÂN THANH

Mã số thuế: 2901265502
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Thị Tứ, Xã Quang Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUÂN ĐƯỜNG

Mã số thuế: 2901706443
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Thị Tứ, Xã Quang Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỀN THẮM

Mã số thuế: 2901779272
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Thị Tứ, Xã Quang Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TÙNG LỢI

Mã số thuế: 2901803648
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Tiên Long, Xã Quang Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHẠM XUÂN SƠN

Mã số thuế: 2901810645
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Bắc Sơn, Xã Quang Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU HẢI MINH

Mã số thuế: 2901850750
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Thị Tứ, Xã Quang Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

1 2