CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Sơn Thành

UBND XÃ SƠNTHÀNH

Mã số thuế: 2900606566
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 10, Xã Sơn Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY CP ĐẠI ĐOÀN KẾT

Mã số thuế: 2900704235
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 12, Xã Sơn Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN NTT

Mã số thuế: 2900811685
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Sơn Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG THCS LÊ DOÃN NHÃ

Mã số thuế: 2901111421
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Sơn Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN CAN

Mã số thuế: 2901111774
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 10, Xã Sơn Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON SƠN THÀNH

Mã số thuế: 2901116268
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Tràng Sơn, Xã Sơn Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC SONG THƯƠNG

Mã số thuế: 2901213141
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Song, xóm 16, Xã Sơn Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐỨC PHÚC AN

Mã số thuế: 2901272789
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 10, Xã Sơn Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN THANH TRÚC

Mã số thuế: 2901320224
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Sơn Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH VĨNH CHÍ THÀNH

Mã số thuế: 2901362055
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 16, Xã Sơn Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

1 2 3