CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Tân Thành

UBND XÃ TÂN THÀNH

Mã số thuế: 2900606421
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: UBND xã Tân Thành, Xã Tân Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TÂN ĐỨC

Mã số thuế: 2900696383
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Trần Quốc Lục, xóm Thị tứ, Xã Tân Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THÀNH

Mã số thuế: 2901111527
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xã Tân Thành, Xã Tân Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG THCS TÂN THÀNH

Mã số thuế: 2901111446
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Thị Tứ, Xã Tân Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON TÂN THÀNH

Mã số thuế: 2901130054
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Thị Tứ, Xã Tân Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC THÀNH

Mã số thuế: 2901286541
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Xuân Hồng, xóm Tân Lộc, Xã Tân Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU MAI TOÀN

Mã số thuế: 2901615524
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Tân Hoa, Xã Tân Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN GIÁM SÁT HƯNG HIẾU

Mã số thuế: 2901718720
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Thị Tứ, Xã Tân Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TĨNH HẢI

Mã số thuế: 2901785614
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Thị Tứ, Xã Tân Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ TRỒNG TRỌT VÀ CHĂN NUÔI XÃ TÂN THÀNH

Mã số thuế: 2901796535
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Thị Tứ, Tân Thành, Xã Tân Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

1 2 3