CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Tăng Thành

UBND XÃ TĂNG THÀNH

Mã số thuế: 2900606661
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: xã Tăng Thành, Xã Tăng Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN YÊN THÀNH

Mã số thuế: 2900696418
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Tăng Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC TĂNG THÀNH

Mã số thuế: 2901102427
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Tăng Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON TĂNG THÀNH

Mã số thuế: 2901114091
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Tăng Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THÀNH

Mã số thuế: 2901138825
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Tăng Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CHÂU THÀNH

Mã số thuế: 2901274899
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Tăng Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SÁNG TẠO

Mã số thuế: 2901285241
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Tăng Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TÂN ĐẠI MINH

Mã số thuế: 2901433891
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Tăng Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG TÀI CHÍNH 189

Mã số thuế: 2901485353
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Tăng Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG AN HÀ PHÁT

Mã số thuế: 2901561212
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Tăng Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

1 2 3