CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Tây Thành

UBND XÃ TÂY THÀNH

Mã số thuế: 2900606735
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: UBND xã Tây Thành, Xã Tây Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂY THÀNH

Mã số thuế: 2901111894
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm ân Quang, Xã Tây Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG THCS TÂY THÀNH

Mã số thuế: 2901120747
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Trung Phong, Xã Tây Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON TÂY THÀNH

Mã số thuế: 2901517703
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Thị Tứ, Xã Tây Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN XĂNG DẦU CÔNG LÊ

Mã số thuế: 2901617592
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Rạng Đông 2, Xã Tây Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH LAN

Mã số thuế: 2901787361
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Khánh Thành, Xã Tây Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUỲNH TUYẾT

Mã số thuế: 2901875554
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Trung Tâm, Xã Tây Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CHUNG THẮM

Mã số thuế: 2901875441
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Trung Tâm, Xã Tây Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN XÃ TÂY THÀNH

Mã số thuế: 2901878770
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà bà Khẩn xóm Trung Tâm, Xã Tây Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP-NÔNG THÔN TÂY THÀNH

Mã số thuế: 2901892729
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Trung Tâm, Xã Tây Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

1 2