CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Thịnh Thành

CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP THÀNH AN

Mã số thuế: 2901066070
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: xóm Hồng Thịnh, Xã Thịnh Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG THCS THỊNH THÀNH

Mã số thuế: 2901116243
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Hưng Thịnh, Xã Thịnh Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊNH THÀNH

Mã số thuế: 2901123988
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Tam Thịnh, Xã Thịnh Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON THỊNH THÀNH

Mã số thuế: 2901128665
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Tam Thịnh, Xã Thịnh Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 2901288926
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Công Dương, xóm Mỹ Thịnh, Xã Thịnh Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SƠN CHIẾN

Mã số thuế: 2901782469
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Ngã tư xóm 3, Xã Thịnh Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ ANH KIỆT

Mã số thuế: 2901802323
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Hồng Thịnh, Xã Thịnh Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN XUÂN THẮNG

Mã số thuế: 2901802316
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Nam Thịnh, Xã Thịnh Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP XÃ THỊNH THÀNH

Mã số thuế: 2901893962
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Tam Thịnh, Xã Thịnh Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An