CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Thọ Thành

UBND XÃ THỌ THÀNH

Mã số thuế: 2900606407
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: UBND xã Thọ Thành, Xã Thọ Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẢI VÂN

Mã số thuế: 2900607390
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: nhà ông Hải, xóm 9, Xã Thọ Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUÂN TRƯỜNG

Mã số thuế: 2900916790
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Đội 9, Xã Thọ Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG THPT TRẦN ĐÌNH PHONG

Mã số thuế: 2900988562
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Thọ Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY CP THÀNH CHUNG

Mã số thuế: 2901007300
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Trương Công Võ, đội 6, xóm Dinh Khoa, Xã Thọ Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒ TÔNG THỐC

Mã số thuế: 2901102441
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Trung Tâm, Xã Thọ Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG THCS HỒ TÔNG THỐC

Mã số thuế: 2901109863
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Trung Tâm, Xã Thọ Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON THỌ THÀNH

Mã số thuế: 2901122617
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Thị Tứ, Xã Thọ Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VNVIỆT

Mã số thuế: 2901444678
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Nghiêm, xóm Thị tứ, Xã Thọ Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN XÃ THỌ THÀNH

Mã số thuế: 2901544390
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xã Thọ Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

1 2