CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Tiến Thành

DOANH NGHIỆP TN CÔNG MINH

Mã số thuế: 2901088620
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Minh, xóm Tân Yên, Xã Tiến Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

UBND XÃ TIẾN THÀNH

Mã số thuế: 2901095314
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: UBND xã Tiến Thành, Xã Tiến Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC TIẾN THÀNH

Mã số thuế: 2901102603
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Tân Yên, Xã Tiến Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI THIÊN HOÀNG MINH

Mã số thuế: 2901375583
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Cầu Máng, Xã Tiến Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON TIẾN THÀNH

Mã số thuế: 2901781680
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Tân Yên B, Xã Tiến Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU YÊN THÀNH

Mã số thuế: 2901797592
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Tây Tiến, Xã Tiến Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

HTXDVNN&KD TIẾN THÀNH

Mã số thuế: 2901893955
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Cầu Máng, Xã Tiến Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XDTM CƯỜNG HÙNG

Mã số thuế: 2901937024
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Đồng Tròn, Xã Tiến Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN THƯ HƯỜNG

Mã số thuế: 2901954767
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Cửa Thờ, Xã Tiến Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TM- DV- SX NGỌC HỒNG MINH

Mã số thuế: 2901955979
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 6B, Xã Tiến Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

1 2