CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Trung Thành

CÔNG TY TNHH KHAI THÁC ĐÁ VĂN TRAI

Mã số thuế: 2900445502
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Mỏ đá lèn Voi, xóm 1, Xã Trung Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN XĂNG DẦU QUANG NHẬT

Mã số thuế: 2900702206
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà bà Đặng Thị Xuân Hòa, xóm 6, Xã Trung Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TƯỜNG NGUYÊN

Mã số thuế: 2900871564
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Phan Bá Tài, xóm 3, Xã Trung Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI HẢI YẾN

Mã số thuế: 2901092874
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Trung Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG THÀNH

Mã số thuế: 2901111781
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Trung Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG THCS TRUNG THÀNH

Mã số thuế: 2901111693
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Trung Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON TRUNG THÀNH

Mã số thuế: 2901125350
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Trung Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DŨNG PHÁT

Mã số thuế: 2901305561
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Trung Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN CƯỜNG HÙNG

Mã số thuế: 2901305480
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Trung Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI & XUẤT NHẬP KHẨU GIÁP MINH PHÁT

Mã số thuế: 2901382478
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Trung Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

1 2 3