CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Viên Thành

UBND XÃ VIÊN THÀNH

Mã số thuế: 2900606573
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Viên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN VÀNG BẠC PHƯỢNG NHÂN

Mã số thuế: 2900831258
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Minh Nhân, xóm 8,, Xã Viên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC VIÊN THÀNH

Mã số thuế: 2901111492
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Viên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON VIÊN THÀNH

Mã số thuế: 2901112111
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Viên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG THCS VIÊN THÀNH

Mã số thuế: 2901121363
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xã Viên Thành, Xã Viên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GLOBE FARM VIỆT NAM

Mã số thuế: 2901228042
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Xóm 11, Xã Viên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An, Xã Viên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN DỊCH VỤ CẦM ĐỒ TRUNG KIÊN

Mã số thuế: 2901576723
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Trung Kiên, xóm 8, Xã Viên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN LỢI

Mã số thuế: Ngày thành lập: 08/04/2002Trạng thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)”>0101221904-002
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Đình Hát, Xã Viên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN XÃ VIÊN THÀNH

Mã số thuế: 2901737730
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: xóm 8, Xã Viên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ BẢY HẰNG

Mã số thuế: 2901844242
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Đặng Trọng Bảy, xóm 9, Xã Viên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

1 2