CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Xuân Thành

BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ YÊN THÀNH

Mã số thuế: 2900326103
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Tân Xuân, Xã Xuân Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRẠM GIỐNG CHĂN NUÔI YÊN THÀNH

Mã số thuế: 2900803596
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Tân Xuân, Xã Xuân Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON XUÂN THÀNH

Mã số thuế: 2901114824
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Xuân Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TUÂN HÙNG

Mã số thuế: 2901259234
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà bà Doãn Thị Tâm, xóm Tân Xuân, Xã Xuân Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG THÀNH

Mã số thuế: 2901420370
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Đội 4, Xã Xuân Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HOÀNG VƯƠNG

Mã số thuế: 2901731305
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Xuân Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH 68

Mã số thuế: 2901737762
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Tân Xuân, Xã Xuân Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN TẠI YÊN THÀNH – NGHỆ AN

Mã số thuế: 3700381324-194
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xứ đồng ao Cá, Xã Xuân Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DŨNG GIANG

Mã số thuế: 2901801337
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 12 Tân Xuân, Xã Xuân Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH TRƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 2901813678
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Xuân Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

1 2