CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Phường Bến Thủy

CÔNG TY CP DỆT- MAY HOÀNG THỊ LOAN

Mã số thuế: 2900324811
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 33, đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Bến Thủy, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP TÂN LONG

Mã số thuế: 2900326618
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 78A-Nguyễn Du, khối 14, Phường Bến Thủy, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN 479 HOÀ BÌNH

Mã số thuế: 2900325124
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 54, đường Nguyễn Du, Phường Bến Thủy, Thành phố Vinh, Nghệ An

HTX CÔNG NGHIỆP TRUNG ĐÔ

Mã số thuế: 2900327019
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 172, đường Nguyễn Du, Phường Bến Thủy, Thành phố Vinh, Nghệ An

HTX CÔNG NGHIỆP TM CỔ PHẦN QUYẾT THÀNH

Mã số thuế: 2900326826
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 174- Đường Nguyễn Du, Phường Bến Thủy, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BẮC TRUNG BỘ

Mã số thuế: 2900445823
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 63, đường Phong Định Cảng, Phường Bến Thủy, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HẢI SƠN

Mã số thuế: 2900474849
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 102A, đường Nguyễn Văn Trỗi, khối 13, Phường Bến Thủy, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TM DV VINH PHƯƠNG

Mã số thuế: 2900490706
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số nhà 15 A, Đường Hồ Quý Ly, Khối 15, Phường Bến Thủy, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THÙY MINH

Mã số thuế: 2900504099
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 44, đường Nguyễn Du, Phường Bến Thủy, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH DƯƠNG CẦM

Mã số thuế: 2900529495
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 15, ngõ 1B, đường Nguyễn Đức Đạt, khối 12, Phường Bến Thủy, Thành phố Vinh, Nghệ An

1 2 3 41