CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Phường Cửa Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ESC

Mã số thuế: 2902056082
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 94, đường Phan Đình Phùng, Phường Cửa Nam, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỶ LỢI NAM NGHỆ AN

Mã số thuế: 2900325269
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Khối 13, Phường Cửa Nam, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH AN CHÂU

Mã số thuế: 2900326833
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Hợp tác xã Quyết Tiến(cũ) , khối 14, Phường Cửa Nam, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HOÀ HIỆP

Mã số thuế: 2900326537
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 104, đường Nguyễn Sinh Sắc, Phường Cửa Nam, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG THUỶ BỘ NGHỆ AN

Mã số thuế: 2900324378
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 126, Đường Nguyễn Sinh Sắc, Phường Cửa Nam, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP NGÂN LỘC

Mã số thuế: 2900327146
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 101, đường Nguyễn Sinh Sắc, Phường Cửa Nam, Thành phố Vinh, Nghệ An

DNTN VẬN TẢI HÀNG HOÁ VÀ VẬT TƯ XÂY DỰNG PHƯỚC VINH

Mã số thuế: 2900327234
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 91, đường Nguyễn Sinh Sắc, Phường Cửa Nam, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH SƠN HẢI

Mã số thuế: 2900329496
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 179 Phan Đình Phùng, Phường Cửa Nam, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 2900330558
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 135 đường Đặng Thái Thân, Phường Cửa Nam, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TST SONG THỦY

Mã số thuế: 2900422632
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 71, đường Phan Đình Phùng, Khối 7, Phường Cửa Nam, Thành phố Vinh, Nghệ An

1 2 3 36