CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Phường Đội Cung

CÔNG TY CỔ PHẦN 471

Mã số thuế: 2900324868
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 9, đường Trần Nhật Duật, Phường Đội Cung, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NAM VINH

Mã số thuế: 2900326569
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 102, 104 đường Trần Hưng Đạo, khối 6, Phường Đội Cung, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MIỀN TRUNG

Mã số thuế: 2900325276
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 26, đường Nguyễn Thái Học, Phường Đội Cung, Thành phố Vinh, Nghệ An

CHI NHÁNH CÔNG TY CP KINH DOANH THAN MIỀN BẮC -VINACOMIN – CÔNG TY KINH DOANH THAN NGHỆ TĨNH

Mã số thuế: 0100100689-008
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 124, Trần Hưng Đạo, Phường Đội Cung, Thành phố Vinh, Nghệ An

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG TẠI NGHỆ AN

Mã số thuế: 1500202535-021
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 52, Nguyễn Thái Học, khối 1, Phường Đội Cung, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HOA THƯỜNG

Mã số thuế: 2900390444
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 165, đường Nguyễn Sinh Sắc, khối 12, Phường Đội Cung, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH VINH AN

Mã số thuế: 2900434797
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Sô 08, Phan Chu Trinh, Phường Đội Cung, Thành phố Vinh, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DŨNG TRUNG

Mã số thuế: 2900461328
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 168, Đường Trần Hưng Đạo, Khối 5, Phường Đội Cung, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TÂN QUẾ

Mã số thuế: 2900509957
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 41, đường Vệ Định, Phường Đội Cung, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP Y TẾ NGHỆ AN

Mã số thuế: 2900529047
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 167, đường Nguyễn Sinh Sắc, khối 12, Phường Đội Cung, Thành phố Vinh, Nghệ An

1 2 3 31