CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Phường Đông Vĩnh

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP NGHỆ AN

Mã số thuế: 2900326255
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: 98 Nguyễn Trường Tộ, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Nghệ An

CHI NHÁNH CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ THIẾT BỊ ĐƯỜNG SẮT – XÍ NGHIỆP VẬT TƯ TỔNG HỢP VINH

Mã số thuế: 0100106031-005
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 144, đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ PHÚC HẢI

Mã số thuế: 2900368985
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số nhà 24, đường Xuân Thuỷ, khối Mỹ Thành, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH KINH DOANH CHẾ BIẾN NÔNG LÂM HẢI SẢN VIỆT PHƯƠNG

Mã số thuế: 2900434853
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 99B, đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Nghệ An

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT-XÍ NGHIỆP CÔNG TRÌNH 791

Mã số thuế: 3300101075-001
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 144, đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN HOA HẢI

Mã số thuế: 2900488471
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Nhà ông Phan Văn Hải, khối 13, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AN THỊNH

Mã số thuế: 2900493270
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 6, Phan Thúc Trực, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG THUỶ LỢI 1 NGHỆ AN

Mã số thuế: 2900491724
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 216, đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HỒNG KÔNG

Mã số thuế: 2900501299
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 89, Đường Nguyễn Trường Tộ, Khu công nghiệp vừa và nhỏ Đô, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỘNG LỰC

Mã số thuế: 2900503320
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Khu công nghiệp nhỏ Đông Vĩnh, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Nghệ An

1 2 3 29